DOMUZ GRİBİ NERDEN GELDİ, DOMUZ GRİBİNİN TARİHİ NERELERE DAYANIYOR?

Yüksek derecede bulaşıcı bir akut solunum yolu hastalığı olarak bilinen grip, eski çağlardan beri insanları etkilemektedir. İlk olarak M.Ö. 412’de Hipokrat tarafından kaydedilen epidemi sonrasında, orta çağda birçok salgın tarif edilmiştir. Noble tarafından toplanan 1500 yılından 1800 yılına kadar olan döneme ait verilerde,epidemilerin göreceli olarak sıklıkla ama düzenli olmayan aralıklarla görüldüğü ve hastalığın düzensiz zaman dilimleriyle kaybolduğu belirlenmiştir. Ayrıca epidemilerin şiddetinde farklılıklar olduğu, genellikle yaşlılarda ölümcül seyrettiği ve bazı epidemilerin süratle yayıldığı (Asya’dan başlayıp bütün Rusya’ya yayılan 1781 ve 1830 epidemilerinde olduğu gibi) saptanmıştır.

Geçmiş salgınlarla ilgili olan bu bilgiler, günümüzdeki grip salgınlarıyla benzerlikler göstermektedir. Günümüzdeki epidemiler de, genel olarak öncellikle Uzak Doğu Asya’da görülmekte ve duyarlı kişilerde yüksek ölüm oranına neden olmaktadır.

İnfluenza virusu yüzyıllardır büyük kayıplara yol açmakla beraber neden olduğu epidemilerden en önemlisi,1918-1919’da meydana gelen ve İspanya gribi olarak adlandırılmasına rağmen sadece İspanya’da değil, bütün dünyada 20-40 milyon kadar insanın ölümüne yol açan grip pandemisidir. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun %80’i bu grip salgınında kaybedilmiş, Avrupa’da askeri birliklerin çoğu bu salgından ciddi biçimde zarar görmüştür. 1918-1919 pandemisinin neden olduğu zarar ve kayıplar, grip etkenine yönelik araştırmaların hızlandırılmasına neden olmuştur.
1920’li yılların sonlarında Richard E.Shope, olası grip etkeni olarak filtre edilmiş mukus salgısından elde ettiği domuz İnfluenza virusunun insana geçebileceğini göstermiş, 1933’de ise Londra’daki Ulusal Tıp Araştırma Enstitüsü’nden Wilson Smith ve Sir Patrick Laidlaw İnfluenza virusunu izole etmeyi başarmışlardır , Geriye dönük seroepidemiyolojik analizler, 1889-1890 yıllarında insanlarda görülen grip epidemisinin, daha çok günümüzdeki Asya H2N2 ve H1N1 domuz gribine benzer bir virus tarafından meydana getirildiğine işaret etmektedir.

1990 epidemisinin ise, 1968 pandemik virusu olan H3N2/A/Hong Kong-like virusunun hemaglütinini ve A/Equine/Miami/1/63 suşunun ise nöraminidazı ile benzerlikler gösteren bir virus tarafından meydana getirilmiş olabileceği belirtilmiştir. 1918-1919 pandemisinin, domuzdaki benzer bir H1N1 virusu ile meydana geldiği düşünülmektedir. Bununla ilgili seroepidemiyolojik bilgiler, pandeminin pik yaptığı dönemde ölen insanların akciğer dokusundan elde edilen İnfluenza virus RNA’sının sekans analizi ile desteklenmiştir.

İnsan İnfluenza virusunun 1933’deki ilk izolasyonundan sonra, büyük antijenik şiftler meydana geldiği belirlenmiştir. Buna göre 1957’de H1N1 yerine H2N2 (Asya gribi) alttipi geçmiş, 1968’de H3N2 Hong Kong virusu identifiye edilmiş, 1977’de ise H1N1 virusu tekrar ortaya çıkmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder